Matzikama as rampgebied verklaar

Die droogte in die Matzikama gebied is reeds besig om tot ramptoestande te ontwikkel. Luidens ’n persverklaring vanuit die burgemeester van die Matzikama-Munisipaliteit se kantoor is dit veral die landbousektor wat afhanklik is van kanaalwater wat swaar getref gaan word. As dit nie reën nie of alternatiewe bronne van water nie ontgin word nie, gaan dit ’n enorme ekonomiese en sielkundige impak in Matzikama hê.

Die Weskus is reeds tot rampgebied verklaar en die burgemeester, Rhenda Stephan, het ook, na raadpleging besluit om Matzikama tot ’n plaaslike rampgebied te verklaar. Die Wes-Kaapse regering en nasionale staatsdepartemente is reeds genader oor die krisis en die algemene antwoord is dat fondse beperk is en dat die voorsiening van drinkwater die hoogste prioriteit geniet.

Die burgemeester het kragtens artikels 51, 54 en 55 van die Wet op rampbestuur op 18 September ’n munisipale rampbestuur raadgewende forum gestig. Die nuutgestigde forum bestaan uit verteenwoordigers van LORWUA; LGO; Claasen Stone, Matzikama munisipaliteit en ander toepaslike rolspelers vanuit die landbousektor. Danie Lubbe, munisipale bestuurder tree op as voorsitter van die forum.

Vooruitskattings dui daarop dat tot 14 000 werkers hulle werk kan verloor en dat boere dalk slegs 18% van hul toegekende waterkwotas sal kan gebruik. Dit kan beteken dat tot 20% van die plase gaan ophou produseer. Die ekonomiese impak strek baie verder as net die landbou. Uiteraard verloor die munisipaliteit reeds wesenlike inkomste as gevolg van die waterbeperkings. Die staat se inkomste uit aksynsbelasting kan verminder van ’n geskatte R300M tot R60M per jaar.

Die forum kan onder meer nood bywette afkondig en stappe neem wat nodig is om die verdere gevolge te verhoed en verminder.

Die forum het reeds besluit dat alle pogings aangewend word om alternatiewe bronne vir fondse te bekom en daar is besluit om ’n spesiale burgermeesterfonds te stig waarin skenkings gestort kan word. Voorlopige beramings dui daarop dat tussen R60M en R100M benodig word om boorgate te boor om watervoorsiening in die kanaal te verhoog. Alle skenkings hoe groot of klein is baie welkom. Vir alle navrae, kontak die burgermeester se kantoor by 027 201 3433.
LORWUA het reeds ’n hidroloog aangestel om dringend ’n verslag op te stel oor die beskikbare ondergrondse waterbronne en dringend voorstelle voor te lê.

Die twee hoofuitdagings is om ondergrondse water baie spoedig doeltreffend aan te wend en om onwettige diefstal van water bokant die Clanwilliam-dam vanuit die rivier dadelik te stop.
Menslik gesproke is die munisipaliteit besig om saam met ander rolspelers alles moontlik te doen om ’n ramp af te weer maar dit is alleen God wat reën vanuit die see kan roep en op die aarde kan uitgiet. (Amos 5:8).

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

©2018. Digitale projekbestuur deur Lumico.

Log in with your credentials

Forgot your details?