Kreefseisoen aan die Weskus

Die departement van Landbou, Bosbou en Vissery het op Maandag, 27 November bekend gemaak dat die kreefseisoen aan die Weskus op Saterdag, 2 Desember sal oopmaak en op Maandag, 2 April sluit. Die datums vir kreefvangs is as volg:

Permitte is geldig vir die hele seisoen, maar mense mag net tussen 08:00 en 16:00 kreef vang. Ook word net vier krewe per persoon toegelaat en die lengte van die kreef se karapaks (rugdop) moet minstens 80 mm wees.

Die departement van landbou, bosbou en vissery (DLBV) het die datums bekend gemaak van die 21 dae in die seisoen waarop vissers kreef mag vang.

 • Oop op 2 en 3 Desember (2 dae)
 • Geen kreefvangs van 4 tot 8 Desember
 • Oop op 9 en 10 Desember (2 dae)
 • Geen kreefvangs van 11 tot 15 Desember
 • Oop op 16 en 17 Desember (2 dae)
 • Geen kreefvangs van 18 tot 22 Desember
 • Oop van 23 Desember tot 26 Desember (4 dae)
 • Geen kreefvangs van 27 Desember tot 29 Desember
 • Oop van 30 Desember tot 1 Januarie 2018 (3 dae)
 • Geen kreefvangs van 2 tot 5 Januarie 2018
 • Oop op 6 en 7 Januarie 2018 (2 dae)
 • Geen kreefvangs van 8 tot 12 Januarie 2018
 • Oop op 13 Januarie en 14 Januarie 2018 (2 dae)
 • Geen kreefvangs van 15 Januarie tot 29 Maart 2018 en
 • Oop van 30 Maart 2018 tot 2 April 2018 (4 dae).

Die volgende inligting is deur die departement van Landbou, Bosbou en Vissery verskaf:

Aandag word ook gevestig op Regulasie 51, uitgereik ingevolge die Wet op Marine Living Resources (WLMH), 18 van 1998 wat bepaal dat slegs persone oor die ouderdom van 12 jaar ’n visvangpermit mag kry om vis te vang, versamel, beheer en vervoer en dit is verkrygbaar by enige gemagtigde kantoor. Betaling van R94 per permit (R7 aansoekfooi en R87 permitgeld) word bepaal deur die Minister kragtens artikel 25 van die WLMH en onder Regering gepubliseer.

Kennisgewing No. 795 in Staatskoerant No. 33518 van 10 September 2010. Permitte is geldig
vir die hele Weskus-kreefseisoen.

Die permitte maak dit geldig om Weskus-kreef te vang.
Vissers mag nie die krewe verkoop nie.
Niemand mag meer as 20 krewe per dag vervoer nie en die lisensiehouers moet teenwoordig wees wanneer krewe vervoer word.

Permitte is verkrygbaar by poskantore en die DLBV se kliëntediensafdeling in Martin Hammerschlag-weg, Fore­shore, Kaapstad.

Vir verdere inligting kontak:
Wendy West, Adjunkdirekteur: Groot Visserybestuur
Direktoraat: Indiese Visserybestuur
Departement van Landbou, Bosbou en Visserye
Tel: 021 402 3120 of op 076 128 2245
E-pos: WendyW@daff.gov.za

Uitgereik deur die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye, www.daff.gov.za
Vir media navrae, skakel asseblief vir Carol Moses, Departement van Landbou, Bosbou en
Visserye, by 021 402 3448 of CarolMO@daff.gov.za.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

©2018. Digitale projekbestuur deur Lumico.

Log in with your credentials

Forgot your details?