Droogteverligtingsfonds

Die ernstige droogte in die Wes-Kaap het Matzikama-munisipaliteit verplig om ’n Droogteverligtingsfonds, ter ondersteuning van die landbousektor, te stig. Tydens die raadsvergadering van 26 September het die munisipale bestuurder die raad in kennis gestel dat die Wes-Kaapse Regering die Matzikama-munisipale gebied as ’n droogte-rampgebied erken en verklaar het.

Die Droogteverligtingsfonds van die Matzikama-burgemeester is gestig vir die ontvangs en beheer van geld geskenk deur belanghebbendes, banke en ander organisasies. Die doel van die fonds is om te help met die ontwikkeling van waterinfrastruktuur vir die landbousektor.

Die fonds het ten doel om die waterbehoeftes binne die landbousektor van Matzikama op die kort-, medium- en langtermyn aan te spreek tot voordeel van alle inwoners, gemeenskappe, besighede en besoekers.

Skenkings sal aangewend word om die volgende areas aan te spreek:

  • Watersekuriteit vir die landbousektor
  • Die ontwikkeling van langtermyn-waterinfrastruktuur te verbeter
  • Sekuriteit van indiensneming in die landbousektor
  • Ekonomiese ontwikkeling
  • Besigheidsondersteuning

Die droogte het die volgende risiko’s aansienlik verhoog:

  • Verlies van landbouproduksie,
  • Verlies aan landbou-indiensneming sekuriteit,
  • Verlies aan inkomste van die munisipaliteit en die private sektor.

Die risiko’s hierbo uiteengesit, sal ’n groot impak op die ekonomiese aktiwiteite in die Matzikama-gebied hê, aangesien landbou die grootste werkverskaffer is. Die effek van die watertekort dui op ’n katastrofe in die landbousektor. Die fonds sal gestig word ingevolge artikel 12 van die “MFMA”(Municipal Finance Management Act no. 56 of 2003). In belang van goeie bestuur en deursigtigheid is besluit dat ’n nuwe bankrekening geopen word spesifiek vir hierdie doeleinde.

In ooreenstemming met Artikel 12, klousule 3 van die MFMA, sal Matzikama-munisipaliteit ’n nuwe bankrekening open, naamlik: (MMDRF) “MATZIKAMA MAYORAL DROUGHT RELIEF FUND”.

Danie Lubbe, munisipale bestuurder, is die rekenpligtige beampte van die fonds. Lubbe en Gerald Seas, hoof finansiële beampte, is die twee gemagtigde ondertekenaars van die rekening. Beide handtekeninge word benodig vir enige onttrekkings uit die rekening. Fondse sal slegs gebruik word vir doeleindes vir droogteverligting.

Die munisipale bestuurder het reeds ‘n werkskomitee gestig, bestaande uit die volgende persone, Rhenda Stephan (uitvoerende burgemeester), Gerald Seas (CFO), Riaan Basson (direkteur tegnies) en Hendrik Vos van Claasen Stone (ouditeursfirma) wat as adminstrateurs sal optree.

Die publiek word gevra om deel te neem en hierdie fonds te ondersteun ten bate van die landbousektor in Matzikama. Verdere inligting en bankbesonderhede sal so gou moontlik bekend gemaak word.

Vir verdere navrae kontak gerus die burgemeester se kantoor by 027 201 3379.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

©2018. Digitale projekbestuur deur Lumico.

Log in with your credentials

Forgot your details?