Bultweg verander na A.A.S Le Fleurweg

Met verandering van die straatnaam Bultweg na A.A.S. Le Fleur in Vredendal-Noord, het talle navrae ingekom oor hoekom dit gebeur het. In 2016 is ’n brief aan die raad gerig van Cecil Le Fleur en daarna is dit adverteer vir publieke deelname. ’n Raadsbesluit is geneem om met die naamsverandering voort te gaan. Hieronder volg die brief wat Cecil Le Fleur geskryf het om rede vir die naamsverandering en wie A.A.S Le Fleur was.

A.A.S Le Fleur I (1867-1941)
05 Julie 2016
Aansoek om wysiging van bestaande straatnaam.

Hierdie skrywe het dit ten doel om ’n vriendelike versoek tot die Matzikama Munisipale Raad te rig om die bestaande hoofstraat van Vredendal-Noord te hernoem na A.A.S Le Fleurstraat. Die Griekwa-gemeenskap van Vredendal-Noord, onder die huidige leiding van opperhoof Alan Le Fleur, voel baie sterk oor die aangeleentheid en is die mening toegedaan dat ’n persoon soos opperhoof Andrew Abraham Stockenstroom Le Fleur l, ’n belangrike pioniersrol gespeel het in die vroeë geskiedenis van die Matzikama munisipale gebied. Le Fleur het nie net hier ter plaatse bekendheid verwerf as tradisionele Griekwa-leier nie, maar word beskou as een van die belangrikste Griekwa/Khoi-San-leiers van die laat 19de en vroeë 20ste eeu in Suid Afrika. Daar is veel oor hom geskryf en sy bydrae tot die ontwikkeling van die geskiedenis van Suid Afrika, veral met betrekking tot die inheemse bevolking, is in die historiese rekords van ons land, goed gedokumenteer. Daar is ook al meer as een doktorstesis oor sy lewe en bydrae gedoen. Daar sal ook eersdaags ’n biografie, geskryf deur Griekwa-akademici, oor sy lewe die lig sien.

Die gemeenskap wens hul versoek soos volg te motiveer.

• Die dorp, Vredendal, [Vreedensdal] het sy naam verkry as gevolg van ’n onderlinge twis tussen twee Griekwa-stamme in 1685 by Bakkely Plaatz (Bakleiplaas) in die vallei noord van Vredendal. Die destydse Goeweneur, Simon van der Stel, het volgens sy dagboek, in dieselfde jaar, terwyl hy onderweg was na die koperberge in Namakwaland, vrede gesluit tussen dié twee stamme. Die dorp is later op dieselfde plek waar die vrede gesluit was , aangelê en vandaar die naam. [Ek verwys ook na die boek ‘’ VREDENDAL ‘’ geskryf deur Ds Gert van Lill,op bladsy 11]

• A.A.S. Le Fleur l het reeds in die laat 1920’s ’n voetpad gevolg van die Vredendal-stasie oor Zoetvlakte en Frie se Duin na Beeswater en Ratelgat. Bultweg is vandag gebou op daardie voetpad.

• In 1917 het Le Fleur Griekwa en Namakwa mense uit Namakwaland en omgewing na Steilhoogte gebring om in ’n werkskeppingsprojek te help bou aan die kanaalstelsel vanuit die Bulshoekdam tot by die plase in die vallei by Vredendal en Lutzville.

• Die kleinseun van A.A.S. Le Fleur l, wat ook sy name dra, nl. opperhoof A.A.S Le Fleur ll, het in die laat 1970’s, terwyl hy ’n lid was van die destydse presidentsraad, gehelp om die owerhede te oorreed om die proklamasie en latere ontwikkeling van Vredendal-Noord goed te keur. Hy het dit gedoen omdat hy sy mense van Beeswater wou help om na meer gerieflike omstandighede in Vredendal te verhuis.

• Dit is ook om hierdie rede dat die Griekwa-gemeenskap van Beeswater die heel eerste inwoners van die nuwe woonbuurt, Vredendal-Noord geword het. Dit sluit natuurlik die huise van die maatskappy, Yskor, uit, wat voor dit gebou is en deur spoorwegwerkers bewoon is.

• Die eerste kerkgebou in Vredendal-Noord was dan ook dié van die Griekwa-gemeente.

Dit dien ook daarop gelet te word dat Le Fleur nie net vir die regte van Griekwa-mense geveg het nie, maar hom daarvoor beywer het om die sosio-ekonomiese toestande van bruinmense in die geheel te verbeter. Sy koerant/nuusblad, “The Griqua and Coloured Peoples Opinion,” wat hy tussen 1924 en 1934 uit sy kantoor in Caledonstraat in Kaapstad se middestad uitgegee het, getuig hiervan. Kopië van die koerant is ook beskikbaar om as bewys hiervan te dien.

Ek hoop van harte dat u ons aansoek goedgunstiglik sal oorweeg.

Cecil le Fleur

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

©2018. Digitale projekbestuur deur Lumico.

Log in with your credentials

Forgot your details?