Kansa Relay For Life 2019 Vredendal

Die Kankervereniging van Suid-Afrika (KANSA) se Relay For Life is ‘n unieke geleentheid wat aanalmal in die gemeenskap die geleentheid bied om deel te neem aan die stryd teen kanker.

Ditverteenwoordig die hoop dat hulle wat die stryd teen kanker verloor het, nooit vergeet sal
word nie, dat hulle wat stry teen kanker ondersteun sal word en dat kanker eendag oorwin sal
word.

Relay ForLife is ‘n prettige, deurnag spanbyeenkoms wat die bewusmaking van kanker na vore
bring en noodsaaklike fondse genereer om kanker te bestry. Dié byeenkoms word gedryf deur
vrywilligers van die gemeenskap. Gedurende die Relay onderneem spanne van 10-15 vriende, bure, families ofmedewerkers om ten minste eenlid te alle tye rondom die baante laat loop, want kanker slaap nooit nie.

Spanne wat wil deelneem verbind hulself tot die sukses van die Relay deur ‘n registrasiefooi te betaal. Daarna word spanne aangemoedig om fondse in te samel ten bate vanKANSA se uniek geintegreerde diens aan mense wat deur kanker geraak word, en wat gelewer word in die streek waar die Relay gehou word. As ‘n leier in kankerbeheer word die wetenskaplike bevindings en kennis wat deur ons kankernavorsing opgedoen word, aangewend om ons gesondheidsprogram te rig en ons waghondfunksie opte skerp tot groter
voordeel van die publiek.

Ons diens sluit ook in voorkomings- en bewusmakingsveldtogte, pasiéntsorg en -ondersteuning by wyse van KANSA Tussentuistes in die groot metropolitaanse gebiede en een hospitium (in Polokwane) vir pasiénte wat ver van onkologie klinieke woon, ondersteuningsentra wat stoma- en limfedeemklinieke behels, mediese toerustinghuur, tolvrye lyn en ons KANSA TLC program wat ondersteuning aan kindersen gesinne wat deur kanker geraak word, bied.

Elke span kry ’n plek langs die baan waar hul spantent opgeslaan kan word. Tydens die
amptelike openingseremonie voltooi kankeroorwinnaars ‘n ererondte om die baan. Na
sononder word die kerse in die luminaria-sakke – wat rondom die baan strek – aangesteek.
Almal kom saam om huldete bring aan diegene watdie stryd teen kanker verloor het en hulle
ook te onthou, asook om hulle wat teen kanker stry, te ondersteun en saam bly te wees met
diegene wat die stryd oorwin het.

Gedurende die aand en die volgende dag geniet almal die vermaak, pret en kameraderie in ‘n
karnaval-atmosfeer. Elke gemeenskap se Relay ForLifeis spesiaal enis deel van ’n nasionale- en internasionale beweging in die stryd teen kanker.

Hoe om betrokke te raak

* Skryf ‘n spanin vir jou naaste KANSA Relay For Life.
* Sluit aan by die beplanningskomitee vir jou naaste geleentheid.
* Wees ‘n KANSARelay ForLife-borg.
* Versprei die boodskap: moedig deelname aan, veral onder
kankeroorwinnaars.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

© 2019 MyMatzikama. Alle Regte Voorbehou. Digitale projekbestuur deur Lightspeed Digital Media.

Log in with your credentials

Forgot your details?