Wees ’n goeie bestuurder wat almal respekteer

Bestuurders wat op werknemers gil en skree, word as ongeskikte buffels beskou waarvoor niemand respek het nie. Kenners sê dat respek iets is wat verdien moet word.
Alle leiers is bestuurders maar nie alle bestuurders is leiers nie. Bestuurders het groot skoene om vol te staan en dit is nie altyd maklik nie. As bestuurders ’n inspirasie vir werknemers wil wees en werknemers wil motiveer, moet hulle aan ’n paar vereistes voldoen.
Die volgende raad kan op ’n bestuurder se bestuurstyl toegepas word om te verseker dat bestuursvaardighede verbeter word:

1. Moenie iets wees wat jy nie is nie
Bestuurders moenie iets voorgee wat hulle nie is nie. Bestuurders moenie probeer om die vorige bestuurder te vervang nie aangesien elke individu uniek is en elkeen op sy of haar eie manier besonders is. Hoewel elke bestuurder iets het om by vorige bestuurders te leer, verskil bestuurders se vermoëns en vaardighede van persoon tot persoon.
Bestuurders moet hulself identifiseer met bestuurders vir wie hulle al gewerk het en hulle eie optrede vergelyk met die optrede waarvan hulle gehou het en die optrede waarvan hulle nie gehou het nie.

2. Begin by die begin
As bestuurder moet jy duidelike standaarde stel en daarvolgens optree. Mense reageer eerder positief op dinge waarvan hulle seker is, as dinge wat onverwags gebeur. Dit is vir werknemers belangrik dat daar van die begin af aan hulle gekommunikeer word wat daar van hulle verwag gaan word.

3. Deel jou departement se doelstellings met die werknemers en vra hulle hoe hulle jou kan help om dit te bereik
Wanneer daar verantwoordelikheid aan werknemers gegee word, reageer hulle vinniger op die take wat uitgevoer moet word. Daar is somtyds werknemers wat ontevrede hieroor is, maar talle werknemers is dankbaar omdat hulle besluite dan ook in ag geneem word.

4. Hou gereeld vergaderings om te verseker dat elkeen weet wat van hom of haar verwag word
Bestuurders kan gereeld met individue of met die hele span vergader. Praat met elke persoon oor dít waarna hulle strewe en die bronne wat hulle tot hulle beskikking het. Dit is ook belangrik dat terugvoer aan die werknemers gegee word sodat hul prestasie gemeet en gemonitor kan word.

5. Stel nuwe rituele vir die span in
Rituele is baie belangrik vir ’n organisasie omdat dit spanlede die gevoel gee dat hulle aan die organisasie behoort. Dit word dikwels as ’n motiveerder beskou.

6. Gee openlike terugvoer
Niks boesem meer vertroue in as eerlikheid en openlikheid nie. Terugvoer fokus nie net daarop om vir werknemers aan te dui wat hulle verkeerd doen nie, maar ook om hulle raad te gee oor hoe om dinge reg te doen. Dit is van kardinale belang dat daar spesifieke terugvoer gegee word.

7. Laat geld jouself
As bestuurder is dit jou verantwoordelikheid om soos ’n bestuurder op te tree. Dit is die bestuurder se taak om te sorg dat werknemers hul verantwoordelikhede nakom en om werknemers se gedrag te monitor.
Werknemers sal meer respek vir jou hê as hulle sien jy kan jou gesag laat geld deur leiding te neem.

8. Moedig kreatiwiteit in jou span aan
Wanneer probleme opduik moet jy as bestuurder leiding gee. Maak seker dat die werknemers hulle daarop toelê om oplossings te vind vir probleme.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

©2018. Digitale projekbestuur deur Lumico.

Log in with your credentials

Forgot your details?