Matzikama Sakekamer se algemene jaarvergadering

Die Matzikama Sakekamer se algemene jaarvergadering sal op Maandag, 16 April by Letsatsi Lodge op Vanrhynsdorp plaasvind. Verrigtinge sal om 18:30 vir 19:00 begin.

Die lede van die sakekamer is baie opgewonde om dr. Willie Cilliers, voorsitter van die AHI Wes-Kaap, by die vergadering te ontvang en sien uit na ’n positiewe en raadgewende toespraak.

Die bywoning van alle sake-vennote in die Matzikama-streek vir hierdie byeenkoms is baie belangrik. Lede wat die vergadering bywoon, moet voor of op Dinsdag, 10 April by Cindy Schade RSVP. Kontak Cindy by 071 151 6526 of stuur ’n e-pos na cindy@namaqua-eng.co.za.

Verkorte CV dr. WHJ Cilliers – April 2018

Willie is in die klein dorpie Petrus Steyn in die Noord-Vrystaat gebore.
Hy het aan die Hoërskool Heilbron gematrikuleer en sy eerste betrekking was by Clover SA op Heilbron.
Kort daarna het hy hom aangesluit by Sasol Een op Sasolburg en het ook sy studies deeltyds by die destydse PU vir CHO, Vanderbijlpark-kampus, voltooi, waar hy die graad B. Com. by die universiteit verwerf het.
In 2007 het hy ’n MBA-graad en in 2009 sy PHD in besigheidstudies met die onderwerp ‘Entrepreneurskap in SA in perspektief’, verwerf.
Van 2008 is hy gebaseer op George, Wes-Kaap, waar hy sy ondernemings Cilliers Rekenmeesters, The Entrepreneur Navigator, asook die Assupol Life Franchise in die Suid-Kaap bedryf. Onlangs is die restaurant Upstairs at Harry’s ook by sy sakeportefeulje bygevoeg.
Willie het ’n hart en passie vir entrepreneurskap en glo dat bevordering van ondernemings en entrepreneurskap as loopbaan die enigste manier is om volhoubare werksgeleenthede in SA te skep.
Hy het op die rade en bestuur van Instituut van Besigheidsadviseurs in SA (IBASA) gedien waar hy die Wes-Kaap asook die Noord-Kaap op die IBASA raad verteenwoordig het. Hy het verder as bestuurslid van die AHi gedien, en is tans voorsitter van die AHi in die Wes-Kaap waar hy die organisasie lei met klem op die ontwikkeling van sakekamers oor die hele Wes-Kaap.
Hy was ook van 2008 aktief betrokke by die George Sakekamer en het as president gedien van 2013 tot Februarie 2018. In dié tyd, en onder sy leierskap, het die sakekamer by twee geleenthede, in 2014 en 2016, die nasionale toekenning van “Sakekamer van die Jaar, Suid Afrika” ontvang.
Sy fokus met die sakekamer was om ’n organisasie daar te stel wat verteenwoordigend is vir die hele gemeenskap van George met die begrip dat besigheid die sleutel is om voortgesette werksgeleenthede in die streek te skep.
As voorsitter van die AHi gaan Willie hom daarop toespits om voort te bou op die waardevolle grondslag wat in die George Sakekamer en AHi met die ontwikkeling van entrepreneurs gelê is, en gaan fokus op die uitbou van bestaande en vestiging van nuwe sakekamers in die streek.
Ook is die doelwit om die sakekamers te sterk en verstewig in hul funksie van ondersteuning aan besighede en om ’n entrepreneurskap-hulplyn in die streek daar te stel wat nuwe sowel as bestaande entrepreneurs sal bystaan met raad rondom alle relevante besigheidsaangeleenthede.

Klik hier om meer te lees oor dr. Cilliers en die AHI Wes-Kaap.

 

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

© 2019 MyMatzikama. Alle Regte Voorbehou. Digitale projekbestuur deur Lightspeed Digital Media.

Log in with your credentials

Forgot your details?