Goeie leierskap

Baie mense word as leiers gesien in hul organisasie, gemeenskappe of families. Die vraag is oor watter eienskappe ’n persoon moet beskik om as ’n goeie leier gesien te word. Hier volg ’n paar sleutel-dimensies wat gesien kan word.

Eienaarskap. Suksesvolle leiers deel eienaarskap van hul span se suksesse maar neem ook eienaarskap wanneer dinge nie so goed gaan nie. Hulle vra “wat kon ek as leier anders gedoen het in hierdie situasie, in plaas daarvan om verskonings te soek, ander persone of departemente te blameer of vinger te wys na mense wat aan hom/ haar rapporteer. Hulle vra ook tydens prestasie-gesprekke hoe hulle as leier ’n persoon kan help om beter te presteer in die toekoms. ’n Uitstekende leier meet hul eie sukses aan die sukses van die span wat hulle lei.

Nuuskierigheid. Suksesvolle leiers bly te alle tye nuuskierig en gefokus op wat hul kan leer en hoe hulle as leiers kan ontwikkel. Goeie leiers is nie die hele tyd op die verdediging nie. Sommige leiers se fokus is altyd daarop om te bewys dat sy/haar opinie die regte een is liewers as om te fokus op wat hul van ander kan leer. Indien ’n leier altyd op die verdediging is kan hul kosbare leerervaringe in die proses miskyk. Uitstekende leiers is ook bereid om soms foute te maak aangesien dit dikwels die grootste leerskool is.

Integriteit. Dit klink na ’n ooglopende eienskap maar is nie altyd so maklik in die praktyk nie. Integriteit beteken dat die leier se optrede en gedrag in ooreenstemming is met die waardes wat hulle as hul eie voordoen en dat dit wat hulle van hul spanlede verwag ook is wat die spanlede van die leier kan verwag. Hulle is ook konsekwent en lojaal in hul optrede. Dikwels vra leiers dat hul spanlede spaarsamig moet wees en enige luukshede uitskakel, terwyl die bestuurspan self geld op luukshede en persoonlike gerief verspil. Dit is nie integriteit nie.

Sensitiwiteit. Die begrip van emosionele intelligensie is al welbekend. Dit is waarop sensitiwiteit fokus. Is die leier steeds sensitief vir hul eie emosies sowel as wat die impak van hul gedrag en besluite op ander se emosies is? Hulle bly sensitief en vra dikwels hoe hul kliënte en spanlede oor besluite voel voor hulle dit implimenteer. ’n Leier met sensitiwiteit kommunikeer besluite en veranderinge gereeld aangesien hul sensitief is vir die feit dat verandering vir mense moeilik is en dat konsultasie en kommunikasie hierdie uitdagings kan verlig.

Passie. Leiers wat ander inspireer is diegene wat totaal seker is dat hulle op die regte tyd op die regte plek is. Hulle vervul nie net hierdie rol omdat hulle daardeur wil geld verdien, weens skuldgevoelens of omdat ander dit verwag nie. Hulle vervul hierdie rol met energie en passie omdat hulle WEET dat dit die plek is waar hulle ’n verskil kan maak en waar hulle werklik wil wees. Hierdie leier se liefde vir hul werk word duidelik gesien in alles wat hulle sê en doen.

Dapperheid. Suksesvolle leiers skroom nie weg daarvan om moeilike dinge aan te spreek indien dit vereis word nie, om soms ongewilde besluite te neem of die bul by die horings te pak nie. Hulle is ook oop en gewillig om dieselfde eerlikheid van hul spanlede te ontvang, om moeilike kwessies in die span te bespreek en te debateer eerder as om dit te ignoreer. Hul beweeg geredelik uit hul gemaksone al is dit dikwels die moeiliker opsie om te volg. So ’n leier is ook bereid om risiko’s te neem indien dit die span mag baat.

Wysheid. Uitstekende leiers is diegene wat oor goeie oordeelsvermoë beskik. Hulle leer uit hul foute en ervaringe in die verlede en is in staat om die toekomsmoontlikhede en -uitdagings akkuraat te voorspel. So ’n leier vra baie vrae en benut kenners en spesialiste op die regte tyd. Hulle kan ’n probleem vanuit verskeie oogpunte beskou en weeg altyd die voor- en nadele van ’n besluit op voordat hulle aksie neem. ’n Uitstekende leier is objektief en neem nie emosionele of impulsiewe besluite nie.

Bron: My Wêreld
End

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

©2018. Digitale projekbestuur deur Lumico.

Log in with your credentials

Forgot your details?