Goeie leierskap vir ’n onderneming

’n Onderneming is ’n lewende organisme wat voortdurend verandering, vooruitgang en nuwe uitdagings die hoof moet bied om te kan groei. Die meeste sake-eienaars verkies egter ’n bekende en voorspelbare omgewing, ’n gemaksone.
Daarom probeer eienaars gewoonlik hul sake-omgewing so organiseer dat dit so voorspelbaar moontlik kan wees en met die minimum verrassings. Ongelukkig is dit so dat namate die ondernming se stelsels verbeter, die eienaar later meer tyd bestee om die stelsels in stand te hou en nie noodwendig om die onderneming te laat groei nie.
Dit is ook hoekom konsessie-ondernemings (“franchises”) so gewild is. Iemand het ’n stelsel ontwikkel en basies ’n handboek daargestel waarvolgens jy jou onderneming moet bedryf en wat die kans op mislukking aansienlik sal verminder.
Vir iemand sonder vorige sake-ondervinding of -kennis, bied dit ’n veiliger opsie aangesien opleiding en ondersteuning verskaf word. Ongelukkig maak die voorskriftelike aard van sulke sake-ooreenkomste dat die eienaars (konsessie-houers) tot ’n groot mate fokus op die korrekte nakoming van al die konsessie-vereistes.
Al bogenoemde aspekte gaan oor die bestuur van ’n onderneming en bestuur funksioneer op sy beste as dinge dieselfde bly.
Die dinamiese aard van die sake-omgewing maak egter dat goeie leierskap benodig word om ’n onderneming te laat groei. Baie mense sien bestuur en leierskap as dieselfde, maar leierskap het te make met mense en hul dinamika wat voortdurend verander.
Die uitdaging van leierskap is om verandering te skep en groei te bevorder.
Vir ’n goeie leier is die organisasie wat hy of sy lei, belangriker as die persoonlike voordeel wat hulself daaruit kan verkry. Hul ambisie is eerstens die groei en vooruitgang van die onderneming, met hul eie belang ondergeskik daaraan.
Daarom vind ons dat die leiers van suksesvolle ondernemings dikwels nederig, maar tog baie professioneel in hul optrede is. Maar die teendeel is dikwels waar wanneer mense tot leiersposisies verkies word. Ons is maklik beïndruk deur mense wat vol van hulself, charismaties en glad met woorde is. Ongelukkig is hul eie sukses meestal vir hulle die belangrikste oorweging.
Onthou jou onderneming benodig ’n leier en nie net ’n bestuurder nie.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

©2018. Digitale projekbestuur deur Lumico.

Log in with your credentials

Forgot your details?