Drie wenke vir ’n suksesvolle onderneming

1. Elke kliënt is spesiaal
Dis moeilik om in woorde te beskryf hoe opgewonde ’n mens word wanneer die eerste kliënt jou produk koop. Laat hierdie kliënt baie spesiaal voel en behou kontak om te verneem of hy tevrede is met die produk en hoe julle hom kan ondersteun. Namate jou kliënte egter meer word, word dit al hoe moeiliker om almal gereeld ewe spesiaal te behandel. Entrepreneurs behoort die vaardigheid aan te leer om treffende briewe te kan formuleer. Ondervinding het geleer dat kliënte positief geïnspireer word as hulle gereeld inligting deur middel van korrespondensie ontvang.

2. Bestuur jou kontantvloei
Baie ondernemings toon oor die mediumtermyn (een jaar) ’n potensiële wins, maar vind soms dat daar in sekere maande te min geld is om al die uitgawes te delg. Hier geld veral twee goue reëls: pas goeie debiteurebeheer toe, en betaal die groot uitgawes eers as genoeg kliënte hul rekenings betaal het. Miskien is die woord debiteurebeheer vir julle vreemd. Debiteure is mense wat aan julle geld verskuldig is. Hulle is veronderstel om op ’n maandelikse grondslag ’n faktuur (rekeningstaat) te ontvang.

3. Skep stelsels wat werk
Jy sal gou agterkom dat suksesvolle sakebestuur jou uitdaag om gereeld goeie besluite te neem. ’n Mens het egter bestuursinligting nodig om goeie besluite te neem. Inligting wat hier ter sprake is, is byvoorbeeld:

– Hoeveel kliënte het ons onderneming?
– Hoe lyk die geografiese verspreiding van ons kliënte, met ander woorde, hoeveel van hulle is naby ons onderneming, en hoeveel kom van ver?
– Watter uitgawes het ons hierdie maand gehad?
– Hoeveel geld het ons nodig om al ons uitgawes te betaal sodat ons nog kapitaal in reserwe ook kan hou?
– Watter maande moet ons BTW betaal, en indien al ons debiteure hulle rekenings vereffen en ons al ons uitgawes delg, hoeveel BTW moet ons aan die Ontvanger van Inkomste oorbetaal?
– Groei my onderneming nog?
– Is daar enige ontevrede kliënte?

Dit is belangrik om hierdie wenke in ag te neem as jy jou besigheid nader aan sukses wil dryf, maak seker jy lê baie klem op wat belangrik is.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

©2018. Digitale projekbestuur deur Lumico.

Log in with your credentials

Forgot your details?