Doelstellings van die MBV

Die Matzikama Belastingsbetalers-vereniging, ook bekend as MBV is ’n gemeenskapsgegronde nie-politieke organisasie wat jou mening op die hart dra. Die volgende is ’n lys van sy doelstellings.
1. Om die belange van die belastingbetalers en inwoners van Matzikama in die algemeen te dien en na te streef.
2. Om as spreekbuis vir alle belastingsbetalers en inwoners op te tree.
3. Om knelpunte en fokuspunte te identifiseer en aan te spreek, in die belang van belastingbetalers en inwoners van Matzikama.
4. Om met ander munisipaliteite en plaaslike owerhede te skakel ten einde inligting uit te ruil en op te tree in belang van belastingbetalers en inwoners.
5. Om met die Nasionale Belastingbetalersunie te kommunikeer, te koördineer en te affilieer.
6. Om nodige strukture daar te stel ten einde regsgeldig op te tree. Om die stigting van ander dergelike verenigings landswyd aan te moedig.
7. Om fondse te werf in belang van die MBV ter uitvoering van bogenoemde doelstellings.
Die MBV wil op ‘n positiewe wyse skakeling en kommunikasie tussen die gemeenskappe, munisipaliteite en plaaslike owerhede verseker. Die vereniging wil te alle tye die belange van die Matzikama-inwoners voorop stel, en op hierdie manier verseker dat Matzikama die beste plek is in om te woon.
Die MBV is voorwaar iets waarby almal in die gemeenskap kan betrokke raak en ons moedig almal aan om by die vereniging aan te sluit. Vir meer inligting oor die MBV skakel vir Tollie Louw by 083 230 7775

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

©2018. Digitale projekbestuur deur Lumico.

Log in with your credentials

Forgot your details?