Bekostigbare besighede in Suid Afrika

In vandag se ekonomiese klimaat is geen persoon sy werk meer seker nie. Afrikaanse entrepeneurs soek na bekostigbare besighede wat hulle kan bedryf op ’n deeltydse grondslag.

Daar is bitter min werk beskikbaar. Met die werkloosheidsyfer wat staan op meer as 26 persent is daar talle mense wat dink dat aangesien mens elke dag die risiko loop van aflegging, hulle net sowel die risiko kan loop om hul eie drome te bewaarheid; te werk vir hul eie sak in plaas van die werkgewer deur hulle eie bekostigbare onderneming te begin.

Natuurlik gaan jou lewe verander wanneer jy jou eie onderneming begin. Indien jy dus jou eie plek wil oopmaak, maak seker dat jy jou familie ken en in ag neem en ook die regte opleiding ontvang. Opleiding verseker ’n beter kans op die sukses van jou onderneming.

Om jou eie onderneming te hê, is vir ’n groot hoeveelheid mense ’n groot begeerte. Niemand wil vir altyd vir ’n baas werk nie. Mense wil van nature hul omstandighede verbeter, maar dit is moeilik as jy elke maand dieselfde salaris ontvang, maak nie saak hoeveel werk jy gelewer het nie. Dis veel beter om jou eie baas te wees en jou eie salaris te bepaal binne die raamwerk van wat die onderneming kan bekostig.

Dit is natuurlik nie altyd maanskyn en rose as jy jou eie onderneming bedryf nie, en die eerste paar maande word die maandelikse tjek wat mens so gewoond aan is, wel deeglik gemis. Maar die dag sal kom wanneer jy wonder hoekom jy nie al vroeër jou eie onderneming begin het nie! Jy werk jou dalk vir die eerste paar maande disnis, maar dié keer werk jy vir jouself en verdien jy wat jy werklik werd is.

Dit neem deursettingsvermoë en harde werk, opofferings, bloed en sweet voordat die deur van voorspoed en geld oopmaak. Die klein onderneming moet bedryf word volgens toepaslike sakereëls. Dit is makliker om jou eie klein bekostigbare onderneming te begin met vaardighede wat jy reeds besit. Dit is egter nie altyd moontlik nie veral wanneer groot somme geld nodig is om die plek aan die gang te kry. Die alternatief is om nuwe vaardighede aan te leer deur kursusse of werkswinkels by te woon.

’n Gebrek aan kapitaal moet mens nie terughou om jou eie onderneming te begin nie. Daar is verskeie ondernemings wat met min geld begin kan word.

Moontlik wil jy eers jou nuwe sake-idee toets en dit ’n ruk lank vanaf die huis, in jou vrye tyd bedryf voordat jy jou baas vaarwel roep. Die geld wat só deeltyds gemaak word, kan handig te pas kom om aankope vir die nuwe onderneming te bevonds.

Wees bedag op dié slaggate

’n “Waardetoevoegingsplan” klink altyd goed – tot dit begin skeefloop, dan is dit ’n groot en duur gemors wat die bestaande onderneming maklik groot skade kan berokken. Om ’n waardetoevoegingsprojek te maak werk, verg goeie beplanning, volgehoue gehalteproduksie, knap bestuur en sekerlik die belangrikste – goeie markontleding en bemarking. Verder is langtermyn-vooruitbeplanning uiters belangrik.

Geleentheid om geld te maak
Waardetoevoeging word gewoonlik oorweeg en geïmplementeer om ’n toekomstige bedreiging vir die boerdery-onderneming om te skakel in ’n geleentheid om geld te maak en te kan bly voortbestaan. Net só sal daar vir die waardetoevoegingonderneming weer nuwe geleenthede ontstaan, wat ook benut kan word.

Mense dink dikwels die prys waarteen byvoorbeeld mieliemeel in ’n kettingwinkel verkoop word, die prys sal wees wat hulle vir hul geproduseerde meel gaan ontvang. Dit is ’n groot fout. Verwerkers kry nie naastenby daardie pryse nie. Baie kostes en winste word nog in die verspreidings- en bemarkingsketting bygevoeg. Die winste wat veral op waardetoegevoegde produkte gemaak word, is maar laag en daarom is volgehoue hoë omsette baie belangrik.

Kundigheid
Een van die sleutelvereistes vir sukses is die gebruikmaking van kundigheid en spesialisasie. Maak gebruik van kundiges om die uitvoerbaarheidstudie en markontleding te doen. Gebruik hulle ook om die fisiese en finansiële beplanning vir die nuwe onderneming te doen en aan te beveel watter infrastruktuur en toerusting aangeskaf moet word, asook watter personeelposte geskep moet word.

Hierdie aspek is belangrik, aangesien ’n fout hierin die sake van die begin af kan kelder. By die aanstelling van personeel, maak seker dat kundige werkers aangestel word.

Trek spesialiste in
Deur spesialiste toe te laat om hul kundigheid tot jou voordeel toe te pas, verhoog die winsgewendheid van die onderneming omdat hulle die doeltreffendheid verbeter. Die twee is saam die boublokke van ‘n suksesvolle onderneming.
Die spesialiste moet sorg dat die produksie met die vraag ooreenstem en dat gehalte gehandhaaf word. Spesialiste neem nie jou verantwoordelikheid ten opsigte van beplanning en beheer weg nie – jy het nou net hulp op daardie spesifieke gebiede.

Sakeplan
‘n Volledige sakeplan wat alle aspekte en risiko’s insluit, moet opgestel word voor daar tot waardetoevoeging toe getree word. As dit nie op papier werk nie, is die kans dat dit in die praktyk gaan werk, bitter skraal. Hierdie sakeplan moet gereeld beheer en aangepas word as waardetoevoeging eers aan die gang is.

Markontleding
Die proses om te bepaal tot watter bedryf toegetree moet word, val saam met die ontleding van die mark en spesifiek die behoefte wat jou produk gaan bevredig, asook die bemarkingsomgewing waarbinne die onderneming val.

Dit is belangrik om te weet hoe groot die mark in der waarheid is, wie en hoeveel mededinging daar is en wat jou gaan laat uitstaan bo die ander. Verbruikers se eienskappe moet ontleed word, met ander woorde: Is hulle pryssensitief, gehaltebewus, gemakgeoriënteerd of tegnologies ingestel?

Vir bemarking is dit belangrik om die regte produk, teen die regte prys, op die regte tyd, by die regte verbruiker met die spesifieke behoefte uit te kry.

Insetverskaffers
Net soos die verbruiker koning is, sal die insetverskaffers ook hul produkte teen die beste pryse verkoop. Maak seker dat die insette altyd teen die regte pryse beskikbaar is en dat die fabriek reg geleê is om vervoerkoste van die insetverskaffer of opberger na die verbruiker te minimaliseer.

Maak seker dat die pryse wat vir die insette betaal word, realisties is sodat die sake winsgewend bedryf kan word. As produkte ingekoop word, maak seker dat die nodige fondse betyds beskikbaar is. Soos in die boerdery, moet die waardetoevoeging-vertakking ook sy eie kontantvloeibegroting op stel en moet die kontantvloei bestuur word. ’n Afparte bankrekening is verseker ’n vereiste.

Kapitaal
Enige onderneming benodig geld: Hetsy om produkte te koop of vir bedryfskapitaal. Die bedryfskapitaal kan dramaties verhoog as die grondstofpryse verhoog. Hierdie verhoging vat tyd om deur te werk na die verbruiker en die verhoging moet derhalwe gefinansier word. Sonder die nodige fondse om hierdie onderneming te bedryf, is alles net ’n mooi droom.

Kontantvloei is die eerste prys. Daar moet genoeg fondse beskikbaar wees om rou produkte te koop, die produksie aan die gang te hou en produkte op ’n rak te kan dra. Voorsiening moet gemaak word vir debiteure en verwerkte voorraad – dit is albei elemente wat kontant verteer.
Dit kan soms ’n ruk neem om gelyk te breek en enige aanvangsverliese en kapitaalbesteding moet gefinansier kan word of deur die eienaar gedra word.

Rekordhouding belangrik
Laastens, net soos in die boerdery, is rekordhouding uiters belangrik. Hierdie inligting moet op datum wees en gebruik word om die onderneming te bestuur en om foute vroeg op te spoor en reg te stel. Debiteure is en bly ’n probleem. Hou hulle op datum, sorg dat hulle op tyd betaal word en maak voorsiening vir ’n deel wat nie ingevorder kan word nie.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

©2018. Digitale projekbestuur deur Lumico.

Log in with your credentials

Forgot your details?