Beurtkrag in Matzikama en die status van Vredendal

Die volgende persverklaring met betrekking tot beurtktag kom vanaf die Munisipale Bestuurder, Danie Lubbe:

Die Matzikama Munisipaliteit het die afgelope tyd erge kritiek verduur rakende Eskom beurtkrag en dat ‘n gedeelte van Vredendal anders behandel word tydens Eskom geskeduleerde beurtkrag versus die res van Matzikama se 18 dorpe en landelike areas wat gedurende hierdie beurtkragtye sonder elektrisiteit gelaat word.

Ek verduidelik voorts die posisie van die sonplaas by Vredendal-Noord, die ooreenkoms tussen die sonplaas en Eskom, en die status van Matzikama Munisipaliteit.

Huidiglik is daar ‘n sonplaas gevestig in Vredendal-Noord wat gebruik word om elektrisiteit te voorsien aan die Eskom “grid”. Vir hierdie doel, benodig die sonplaas egter ‘n konstante elektrisiteitstoevoer ten einde operasioneel te wees en bestaan daar dus ‘n ooreenkoms tussen die sonplaas en Eskom wat bepaal dat sodanige elektrisiteitstoevoer aan die sonplaas voorsien word vanaf die Eskom Bulte substasie te Vredendal-Noord.

Eskom word dus, volgens die ooreenkoms, wetlik verplig om deurlopend elektrisiteit aan die sonplaas te voorsien, ongeag die toepassing van beurtkrag, al dan nie.

Dit is egter belangrik om te verstaan dat die skakelaar by die Eskom substasie, te Vredendal-Noord, beide die sonplaas en die munisipale netwerk skakel op enige gegewe tydstip. Die sisteem is dus nie ontwerp om die munisipaliteit se toevoer met afstandbeheer af te skakel sonder dat die sonplaas geaffekteer word nie. Dit bring egter mee dat die munisipaliteit, op instruksie van Eskom, genoodsaak is om self sodanige skakeling te doen in tye wanneer dit vereis word, met spesifieke verwysing na beurtkrag. Eskom het weereens hierdie instruksie aan die Matzikama Munisipaliteit herbevestig in hul skrywe aan my kantoor, gedateer 1 April 2019, en ‘n uittreksel uit die skrywe lees as volg: “Eskom and Matzikama Municipality have an obligation in terms of our respective licensing agreements to correct this practice. Eskom hereby requests Matzikama Municipality to operate the breakers on the Municipality side to ensure adherence to NRS 048-9:2016 during load shedding.”

Die opwekkingskapasiteit van die sonplaas is egter van kardinale belang gedurende die toepassing van beurtkrag, ten einde Eskom se elektriese netwerk te ondersteun en aan alle verbruikers ‘n regverdige verdeling van elektrisiteit te voorsien. Dit is belangrik om te verstaan dat die Matzikama Munisipaliteit nie ‘n party is tot hierdie bilaterale ooreenkoms wat bestaan tussen die sonplaas en Eskom nie.
Laastens bleik dit genoem te word dat Eskom en Matzikama Munisipaliteit ‘n wetlike verpligting het in terme van die lisensie ooreenkoms en ook na aanleiding van die “National Code of Practise” (NRS 048-9:2010), en gevolglik is dit ‘n vereiste vanaf Eskom dat Matzikama Munisipaliteit namens Eskom die skakeling moet doen en beurtkrag toepas. Die Matzikama Raad het tydens sy onlangse vergadering versoek dat ‘n amptelike skrywe aan Eskom gerig word waarin hul versoek word om hul eie aparte elektrisiteitstoevoer skakeling aan te bring te Vredendal-Noord, ten einde die munisipaliteit te vrywaar van onnodige kritiek. Die geraamde koste vir Eskom beloop sowat R2 miljoen.

Ek wens al ons Matzikama inwoners te bedank vir al hul eindelose geduld tydens die Eskom Beurtkragfases.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

© 2020 MyMatzikama. Alle Regte Voorbehou. Digitale projekbestuur deur Lightspeed Digital Media.

Log in with your credentials

Forgot your details?