Matzikama Begrafnis Dienste

TER HERINNERING AAN

Op hierdie herinneringsbladsy kan familie, vriende en kennisse van afgestorwenes inligting bekom oor die
begrafnisdiens, persoonlike inligting wat die naasbestaandes wil bekend maak,
asook om hul medelye te betoon.