Statistieke Suid-Afrika loods volskaalse sensus van kommersiele landbou

Die landbousensus sal kommersiële boere dek, en behels plase wat vir ’n wins/inkomste produseer.

Die vorige sensus van kommersiele landbou (CoCA) is vir 2007 opgeneem, en daar is ook ’n sensus vir 2002 opgeneem. Die sensus wat vir 2012 beplan was is nie befonds nie en het nie plaasgevind nie. Die 2017 sensus sal hulle dus in staat stel om die 10 jaar gaping wat plaasgevind het, te dek. Die voedsel- en landbou organisasie (VLO) van die Verenigde Nasies beveel aan dat ’n land minstens een keer elke tien jaar ’n sensus van kommersiële landbou opneem.

CoCA 2017 sal inligting versamel wat betrekking het op plaasgrootte, grondgebruik, grondbesit, boerderyverliese, gewasproduksie, lewendehawegetalle, die gebruik van masjinerie en finansies (bv. inkomste, uitgawes, kapitaalinkomste en drawaarde van bates).

Stats SA is ’n staatsdepartement wat kragtens die Wet op Statistieke (Wet No. 6 van 1999) ’n mandaat van die regering ontvang het om amptelike statistieke te versamel, te verwerk, te ontleed en te versprei. Die organisasie versamel inligting oor die bevolking, ekonomie, werkloosheid en prysveranderings soos gemeet deur inflasie op ’n deurlopende grondslag.

Landbou is belangrik vir die land ten opsigte van voedselsekuriteit, bydrae tot die ekonomie en werkskepping. Akkurate inligting is noodsaaklik vir beplanning en besluitneming ten opsigte van beleidnavorsing en ontwikkeling in die landbousektor.

’n Boer kan die inligting gebruik om besigheidsbesluite te neem ten opsigte van wat, waar en wanneer om te belê. Die inligting sal landbouverenigings/- unies help om beleidmaking ten opsigte van besluite oor landbou ontwikkeling in die land te beïnvloed.

Alle kommersiële boere wat betrokke is by enige vorm van boerdery, akwakultuur, visserye en bosbou sal besoek word. Stats SA is onderhewig aan die Wet op Statistieke, en inligting omtrent individue en besighede sal as uiters vertroulik hanteer word.

Stats SA is besig om sy versamelingsmetodes te digitaliseer, en om papier-vraelyste te vervang met die rekenaargesteunde persoonlike onderhoud, waartydens tablette gebruik word. Kommersiële boere neem deel aan die sensus deur al die vrae te beantwoord wat deur die dataversamelaars gevra word. Hulle sal die vraelys behartig deur middel van ’n tablet. Indien u plaas teen 30 November 2018 nog nie besoek is nie, kan u Stats SA skakel by 0800 212 169.

Alle Stats SA-dataversamelaars sal in besit wees van ’n amptelike Stats SA identifikasiekaart waarop die Stats SA-logo aangebring is. Die voertuie wat hulle gebruik sal ook die Stats SA-logo vertoon.

Kommersiële boere moet alle vrae beantwoord. Ingevolge artikel 16 van voorgenoemde wet, is die voorsiening van die inligting wat verlang word, verpligtend. Weiering om deel te neem is ’n kriminele oortreding kragtens die Wet op Statistieke.

CoCA 2017 sal inligting versamel wat betrekking het op die volgende:

  • Plaasgrootte, grondgebruik, grondbesit, boerderyverliese;
  • Gewasproduksie, lewendehawegetalle en die gebruik van masjinerie;
  • Werkertal soos op 30 Junie 2018;
  • Registrasiebesonderhede; en
  • Finansiële inligting vir die boekjaar wat eindig op enige datum tussen 1 Maart 2017 en 28 Februarie 2018 (bv. Inkomste, uitgawes, kapitaalinkomste en drawaarde van bates)
0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

© 2019 MyMatzikama. Alle Regte Voorbehou. Digitale projekbestuur deur Lightspeed Digital Media.

Log in with your credentials

Forgot your details?