Effek van die droogte op rooivleis in die Wes-Kaap

Op ’n nasionale basis was 2015 die droogste jaar sedert 1904. Die Rooivleisprodusente Organisasie (RPO) het ’n studie deur die Universiteit van die Vrystaat laat doen om die uitwerking van die droogte op die nasionale kuddes te evalueer. Daar is gevind dat 15% van die koeie in die kommersiële sektor uitgeslag is en 16% van die ooikudde is uitgeslag. Die verliese in die ontwikkelende sektor was baie hoër, aangesien groot getalle beeste, skape en bokke gevrek het. Die implikasie hiervan is dat die aanbod van slagvee gedaal het, met ’n gevolglike 34% verhoging in die produsenteprys van beesvleis en ’n 36% verhoging in die produsenteprys van skaapvleis op ’n jaar tot jaar grondslag.

Die vermindering in die vroulike kuddes as gevolg van die droogte in 2015 was minder drasties in die Wes-Kaap, met ’n 6% uitslagting van ooie en amper geen uitslagting van koeie nie. Die droogte in die grootste deel van die somerreënstreke is in 2016 met baie goeie reën gebreek, en die kuddeboufase het begin. Dit is egter nie die geval in die Wes-Kaap nie en die droogte duur voort.

Implikasie vir die Kersseisoen?
Ongeveer 5% van Suid-Afrika se beesslagtings, sowel as 22% van alle skaapslagtings vind in die Wes-Kaap plaas. Die gemiddelde beesslagtings in die Wes-Kaap verhoog tradisioneel van 11 500 per maand na ongeveer 14 000 in November en Desember, terwyl skaapslagtings in die Wes-Kaap verhoog na tussen 135 000 tot 165 000 in November en Desember, versus ’n gemiddeld van 97 500 per maand deur die jaar. As gevolg van die droogte in die Wes-Kaap het produsente reeds hul vee gekapitaliseer en kan ons verlaagde voorsiening in November en Desember in die Wes-Kaap te wagte wees.

Die Namibiese bees- en skaapvoorsiening is ook nou in ’n dalende fase. Die Wes-Kaap as provinsie is in terme van beesvleisvoorsiening ’n netto-invoerder met 65% wat van ander provinsies ingevoer word. In terme van skaapvleis is die Wes-Kaap ’n netto-uitvoerder. Gegewe al die scenario’s is die voorspelling dat vir beide bees- en skaapslagtings ’n laer voorsiening in terme van slagvee verwag word, en dat pryse in die Kersmark nog verder in die Wes-Kaap kan styg. Die stygings behoort egter nie drasties te wees nie.

Berig verskaf deur agriorbit.com/

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

©2018. Digitale projekbestuur deur Lumico.

Log in with your credentials

Forgot your details?